Dll-Dateien, die mit N beginnen

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper
nsi.dll NSI Usermode interface DLL
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server
nsldap32v50.dll
nsldap32v60.dll
nsmmgr.dll NielsenOnline
nspr4.dll NSPR Library
nss3.dll
nssckbi.dll
nssutil3.dll NSS Utility Library
ntdll.dll NT Layer DLL
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API
ntdsbcli.dll NT5DS
ntdsperf.dll NT5DS
ntevt.dll WMI Event Log Provider
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager
ntlanui.dll DLL för Lanman Control
ntlanui2.dll Network object shell UI
ntlmshared.dll NTLM Shared Functionality
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider
ntmsapi.dll Offentliga gränssnitt för flyttbara lagringsmedia
ntmsdba.dll API för RSM DBobjekt
ntmsevt.dll Händelseloggningsfunktion för Hantering av flyttbara lagringsmedia
ntmsmgr.dll Removable Storage Service
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia
ntoc.dll NT OC Manager DLL
ntphysx_extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG)
ntphysx_loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library
ntprint.dll Spooler Setup DLL
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions
ntshrui.dll Shell extensions for sharing
ntunisdkbase.dll
ntunisdksteam.dll
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL
ntvdm64.dll 16bit Emulation on NT64
ntvdmcpl.dll Windows 16Bit Emulation Control Panel
ntwdblib.dll SQL Server Client Library
nuke83.dll nuke
nusb3mon.dll USB 3.0 Monitor
nusound2_win.dll
nutlibc4.dll NuTCRACKER API library
nv4.dll NVIDIA Compatible Windows XP Display Driver, Version 12.40.20
nv4_disp.dll NVIDIA Windows XP Display driver, Version 301.42
nvapi.dll NVIDIA NVAPI Library, Version 426.23
nvapi64.dll NVIDIA NVAPI Library, Version 442.50
nvaudcap32v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver
nvbackendapi32.dll NVIDIA Backend API
nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper
nsi.dll NSI Usermode interface DLL
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server
nsldap32v50.dll
nsldap32v60.dll
nsmmgr.dll NielsenOnline
nspr4.dll NSPR Library
nss3.dll
nssckbi.dll
nssutil3.dll NSS Utility Library
ntdll.dll NT Layer DLL
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API
ntdsbcli.dll NT5DS
ntdsperf.dll NT5DS
ntevt.dll WMI Event Log Provider
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager
ntlanui.dll DLL för Lanman Control
ntlanui2.dll Network object shell UI
ntlmshared.dll NTLM Shared Functionality
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider
ntmsapi.dll Offentliga gränssnitt för flyttbara lagringsmedia
ntmsdba.dll API för RSM DBobjekt
ntmsevt.dll Händelseloggningsfunktion för Hantering av flyttbara lagringsmedia
ntmsmgr.dll Removable Storage Service
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia
ntoc.dll NT OC Manager DLL
ntphysx_extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG)
ntphysx_loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library
ntprint.dll Spooler Setup DLL
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions
ntshrui.dll Shell extensions for sharing
ntunisdkbase.dll
ntunisdksteam.dll
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL
ntvdm64.dll 16bit Emulation on NT64
ntvdmcpl.dll Windows 16Bit Emulation Control Panel
ntwdblib.dll SQL Server Client Library
nuke83.dll nuke
nusb3mon.dll USB 3.0 Monitor
nusound2_win.dll
nutlibc4.dll NuTCRACKER API library
nv4.dll NVIDIA Compatible Windows XP Display Driver, Version 12.40.20
nv4_disp.dll NVIDIA Windows XP Display driver, Version 301.42
nvapi.dll NVIDIA NVAPI Library, Version 426.23
nvapi64.dll NVIDIA NVAPI Library, Version 442.50
nvaudcap32v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver
nvbackendapi32.dll NVIDIA Backend API