Dll-Dateien, die mit S beginnen

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

skydrivetelemetry.dll Telemetry Library for the OneDrive client
skype4com.dll Skype4COM
skypeskylib.dll Skype Skylib
sl_featureinfotoolsvs13_x64.dll Feature Info Tools
slapi.dll SketchUp SDK DLL (32bit)
slayerxp.dll DLLfil med tilläggsfliken Kompatibilitet
slbcsp.dll Schlumberger Smart Card CryptoAPI Library
slbiop.dll Schlumberger Smart Card Interoperability Library v2
slbrccsp.dll CryptoAPIresursfil för Schlumbergersmartkort
slc.dll Software Licensing Client Dll
slcc.dll Software Licensing Commerce Client
slcext.dll Software Licensing Client Extension Dll
slcinst.dll SLC CMI Installer DLL
slcoinst.dll
slcommdlg.dll Software Licensing UI API
sldappu.dll sldapp
sldcustompropsu.dll sldCustomProps.
slderrresu.dll slderrres
sldinnerdispatchproxyu.dll sldInnerDispatchProxy
sldl_dll.dll SLDL_DLL
sldlext.dll DownLevel Software Licensing Client Extension Dll
sldresu.dll sldres
sleeapi.dll ACLEngine Dynamic Link Library (DLL)
slextspk.dll
slgen.dll
slimdx.dll
sliprt.dll Accelerator Core Application Runtime Library
slpts.dll Sleep Study Troubleshooter
slr100.dll System Language Runtime
sluinotify.dll Software Licensing UI Notification Service
slwga.dll Software Licensing WGA API
slwmi.dll Software Licensing WMI provider
smackw32.dll Smacker Video Technology
smadengine.dll Smadav Virus Scanner Engine
smartcardcredentialprovider.dll Windows Smartcard Credential Provider
smartcardsimulator.dll Microsoft Smart Card Simulator Transport
smartkey.dll Smartkey
smbhelperclass.dll SMB (File Sharing) Helper Class for Network Diagnostic Framework
smbwmiv2.dll WMIv2 Provider for SMB File Server/Client
smcomu1.dll Samsung UI PlugIn DLL for Inbox Driver
smiengine.dll WMI Configuration Core
smiinstaller.dll WMI Configuration Installer
smime3.dll NSS S/MIME Library
smiprovider.dll DISM Settings Provider
smlogcfg.dll Snapinmodulen Prestandaloggar och varningar
smpclrc1.dll Samsung Printer Driver
smpclrc2.dll Samsung Printer Driver
smpclrd1.dll Samsung PCL Rendering PlugIn DLL for Inbox Driver
smphost.dll Storage Management Provider (SMP) host service
smpsrd1.dll Samsung Rendering PlugIn DLL for Inbox Driver
skydrivetelemetry.dll Telemetry Library for the OneDrive client
skype4com.dll Skype4COM
skypeskylib.dll Skype Skylib
sl_featureinfotoolsvs13_x64.dll Feature Info Tools
slapi.dll SketchUp SDK DLL (32bit)
slayerxp.dll DLLfil med tilläggsfliken Kompatibilitet
slbcsp.dll Schlumberger Smart Card CryptoAPI Library
slbiop.dll Schlumberger Smart Card Interoperability Library v2
slbrccsp.dll CryptoAPIresursfil för Schlumbergersmartkort
slc.dll Software Licensing Client Dll
slcc.dll Software Licensing Commerce Client
slcext.dll Software Licensing Client Extension Dll
slcinst.dll SLC CMI Installer DLL
slcoinst.dll
slcommdlg.dll Software Licensing UI API
sldappu.dll sldapp
sldcustompropsu.dll sldCustomProps.
slderrresu.dll slderrres
sldinnerdispatchproxyu.dll sldInnerDispatchProxy
sldl_dll.dll SLDL_DLL
sldlext.dll DownLevel Software Licensing Client Extension Dll
sldresu.dll sldres
sleeapi.dll ACLEngine Dynamic Link Library (DLL)
slextspk.dll
slgen.dll
slimdx.dll
sliprt.dll Accelerator Core Application Runtime Library
slpts.dll Sleep Study Troubleshooter
slr100.dll System Language Runtime
sluinotify.dll Software Licensing UI Notification Service
slwga.dll Software Licensing WGA API
slwmi.dll Software Licensing WMI provider
smackw32.dll Smacker Video Technology
smadengine.dll Smadav Virus Scanner Engine
smartcardcredentialprovider.dll Windows Smartcard Credential Provider
smartcardsimulator.dll Microsoft Smart Card Simulator Transport
smartkey.dll Smartkey
smbhelperclass.dll SMB (File Sharing) Helper Class for Network Diagnostic Framework
smbwmiv2.dll WMIv2 Provider for SMB File Server/Client
smcomu1.dll Samsung UI PlugIn DLL for Inbox Driver
smiengine.dll WMI Configuration Core
smiinstaller.dll WMI Configuration Installer
smime3.dll NSS S/MIME Library
smiprovider.dll DISM Settings Provider
smlogcfg.dll Snapinmodulen Prestandaloggar och varningar
smpclrc1.dll Samsung Printer Driver
smpclrc2.dll Samsung Printer Driver
smpclrd1.dll Samsung PCL Rendering PlugIn DLL for Inbox Driver
smphost.dll Storage Management Provider (SMP) host service
smpsrd1.dll Samsung Rendering PlugIn DLL for Inbox Driver